Нотариус в София

Виолета Ангелова

Нотариус номер 789

1.1

За нас

Нотариалната кантора на нотариус Виолета Ангелова осъществява дейността си в София на бул. “Джеймс Баучер“ №95-97, ет.1.
Нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара на Република България под №789, с район на действие – Районен съд гр. София, със заповед на Министъра на правосъдието № СД-05-20/02.01.2019г.
Нотариус Виолета Ангелова предлага пълния набор от нотариални услуги. Преди вписването си като нотариус, Виолета Ангелова работи като адвокат в гр. Пловдив. Притежава дългогодишен опит в областта на вещното, облигационното, търговското, семейно и наследственото право.

Нашия екип

Нотариус Виолета Ангелова осъществява дейността си в екип от петима юристи и двама деловодители. Всеки един от юристите ни е с над 10 годишен опит. В нотариалната ни кантора работят юристите:

Маргарита Пеева

помощник- нотариус

Тя е с дългогодишен опит като помощник- нотариус и служител в нотариална кантора от 2005 година. Утвърден специалист при сделките с недвижими имоти. Вписана е като помощник- нотариус на нотариус Виолета Ангелова.

Анелия Методиева

юрисконсулт

Тя е юрисконсулт в нотариалната кантора. Специалист в областта на вещното, търговското, облигационно и наследствено право. Притежава дългогодишен опит като служител в нотариална кантора.

Десислава Тодорова

юрисконсулт

Тя е юрисконсулт в нотариалната кантора. Специалист в областта на вещното, търговското, облигационно и наследствено право. Притежава над 10 годишен опит като помощник нотариус в нотариална кантора.

Христина Димитрова

деловодител​

Цветелина Зайкова

деловодител

Услуги

Сделки с имоти

Сделки с недвижими имоти се изповядват само за имоти, намиращи се в района на гр. София. Препоръчително е да запишете час за консултация по представени от Вас документи за собственост, за да предоставим информация за специфичните изисквания на закона, както и за уточняване на дата и час за изповядване на сделката.

Договори за МПС

Най-често срещаните моторни превозни средства са автомобилите – леки или тежкотоварни, но удостоверяване на подписи се извършва и при договори за други превозни средства, като мотори, мотоциклети, плавателни средства, стопански машини, ремаркета и други.

Пълномощни

Пълномощното е един от най-често удостоверяваните документи в една нотариална кантора. Този документ дава възможност упълномощителят да действа „дистанционно“, чрез друго, доверено лице.

Декларации

Ежедневно в кантората се удостоверяват подписите на клиенти под декларации, в които декларирате наличието на различни обстоятелства или Ваше съгласие за определено действие.

Преписи

Удостоверяване на верността на препис може да бъде направен на официален или частен документ, както и на извлечение от тях.

Нашата кантора

Кантората се помещава на първи /надпартерен/етаж от сграда в град София на бул. „Джеймс Баучер“ №95-97 в квартал Лозенец.

Мястото е комуникативно и с възможност за безпроблемно паркиране. Кантората е с площ от около 300 кв. м и разполага със зала с рецепция, голяма приемна, кабинет на нотариуса, заседателна зала и кабинет за срещи с нашите юристи.

KОНТАКТИ